Odhalme a zaútočme na EXPO 2000!
(www.freespeech.org)

celý text a přehled akcí proti světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru - ke stažení ve formátu rtf

zpět

Představte si: 1. června 2000 se v Hannoveru sejdou spousty lidí z různých emancipačních, internacionalizačních, sociálních a kulturních hnutí. První červen přinese velkou party Přímých akcí, blokády, tvůrčího chaosu, znovudobývání veřejného prostoru - silné NE! kapitalistickému světovému ekonomickému systému, který se má předvést jako to nejlepší a jedině možné pro budoucnost lidstva. Odpor proti EXPO 2000 žije v duchu dní globálních akcí proti nátlaku světového ekonomického systému, v duchu karnevalu proti kapitálu z 18.6.1999 v Londýně a v duchu masivních akcí proti Světové obchodní organizaci (WTO) z 30.11.1999 v Seattlu. Kéž je náš odpor stejně nadnárodní jako kapitál!

1.června 2000 začne v Hannoveru EXPO 2000, velká oslava moderního kapitalismu. Velká propagační přehlídka několika největších ekonomických korporací a mezinárodních organizací, které hrají důležitou roli v mezinárodních politických a ekonomických záležitostech (jako např. EU a OSN) a těch států, které jsou dosud schopny globálního soutěžení. Poselství EXPO 2000 zní: Ke kapitalismu neexistuje alternativa, jen ti, kdo mají moc, mohou činit "velká rozhodnutí" ve věcech "velkých globálních problémů". Jsou to také pouze oni, kdo tyto problémy definují. Chudobě se zabrání zastavením růstu populace. Ekonomické stagnaci "liberalizací" a volným trhem. Nedostatku jídla genovým inženýrstvím. Znečisťování se zabrání jadernou energií...

EXPO 2000 - navštivte náš stánek se suvenýry

Všechny společnosti a státy, které se na EXPO 2000 podílejí se snaží předvést v nejlepším světle. Důvodem odporu proti EXPO 2000 není jenom to, co se předvádí, ale i to, co se nepředvádí. Pavilon Siemens nebude ukazovat, jak se milióny lidí musely vysídlit kvůli projektům přehrad v Indii a v Číně. Pavilon Daimler-Chrysler nebude ukazovat utrpení, které způsobila jejich zbrojní výroba. Pavilon Turecka nebude ukazovat krvavou válku proti Kurdům a mučení vězňů v tureckých žalářích. Nigérie nebude ukazovat masivní ničení způsobené ropnou produkcí a teror vojenské diktatury. Německo nebude ukazovat svou imperialistickou roli a své rasistické zločiny proti uprchlíkům....

Nicméně návštěvníci EXPA uvidí zajímavé technické vymoženosti, příjemné kulturní prezentace a obrázky krásných měst a krajinek.Ty státy, které hrají dominantní roli ve světové politice a ekonomice budou dominantní i na EXPO. Několik zemí tzv. Třetího světa dostalo peníze, aby jim bylo umožněno také se EXPA 2000 zúčastnit - dotace jsou spojeny s přesnými pravidly, jak by jejich účast měla vypadat. Chudé země se budou na EXPO 2000 prezentovat takové, jaké je chtějí ty bohaté vidět. Takzvaný "Tematický park", což bude něco jako průřez různými aspekty života, ukazuje velmi názorně převahu velkých firem: téma Energie dělá Siemens, Elektro Shell a Preussen, Životní prostředí Daimler-Chrysler a Světová banka, Zdraví Merck, Schering a Siemens, Budoucnost práce IBM, Volkswagen, Daimler-Chrysler a ADECCO (společnost pro přechodnou práci) atd.

EXPO 2000 - krása neoliberalismu

"Volný trh" se propaguje jako efektivní způsob, jak lidem nabídnout bohatství. Lidé by měli věřit velkým společnostem, ty pro ně dělají ve všech ohledech to nejlepší - jen "Nechte je, ať to udělají. Nestarejte se." (jak říká internetová stránka EXP0 2000). EXPO tvrdí, že ekonomická globalizace, využívání zdrojů zemí Třetího světa (kde nejnižší mzdy a naprostý nedostatek práv pracujících zaručují nejvyšší zisk!) "způsobuje, že čím dál více lidí se podílí na bohatství". Formuluje vizi "světového míru vytvořeného světovým obchodem". Jak cynické, uvážíme-li nesmírný celosvětový nárůst chudoby a hladu během posledních let!

EXPO 2000 - strach z růstu populace a patriarchální kontrola porodnosti

EXPO tvrdí, že růst populace zejména v "nerozvinutých zemích" je jedním z největších problémů lidstva. Bída, hlad a ničení přírodních zdrojů nejsou prý důsledkem vykořisťování Třetího světa bohatými průmyslovými zeměmi. Jako skutečná příčina špatné ekonomické situace, ekologických problémů a nedostatku potravin v těchto zemích je naopak označován růst populace v jižních oblastech světa. A co víc, má-li lidstvo přežít, musí se snížit porodnost. Ignorují tak fakt, že planeta Země by mohla poskytovat dost zdrojů pro všechny, pokud by se tyto zdroje spravedlivě rozdělovaly a nemrhalo se jimi pro něčí prospěch.

Kromě toho mužští experti ze Severu říkají ženám na Jihu, že by neměly mít tolik dětí, jinak budou zodpovědné za tzv. populační explozi. V důsledku této politiky kontroly porodnosti je mnoho žen na Jihu nuceno do programů, které poškozují jejich zdraví. V mnoha případech, např. v Indii nebo v Thajsku, je závislá ekonomická podpora na tom, zda se chudí zúčastňují programů na kontrolu porodnosti. Během EXPO 2000 předvedou instituce jako Německé ministerstvo pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a Německý fond pro světovou populaci kontrolu porodnosti jako prostředek ekonomického rozvoje a posílení ženy. Ale instituce, podporující politiku kontroly porodnosti nejsou instituce, které by osvobozovaly ženy. Jsou to instituce rasistického a sexistického ovládání lidí na Jihu.

EXPO 2000 - samochvála Německa

Vedle svého všeobecně kapitalistického charakteru je EXPO 2000 zejména velkým předváděním německého státu a německých firem. Státu, který je opět jedním z nejsilnějších na světě. Státu, který hraje důležitou roli ve světovém vykořisťování, zbrojení a podpoře potlačujících režimů. Státu, který je ochoten válkou hájit své zájmy - jak vidíme ve válce proti Jugoslávii. Státu, který vytváří trend deportovat a vylučovat uprchlíky a emigranty na celoevropské úrovni. A státu, který - což není nejméně důležité - je přímým dědicem tradic nacistické říše, který dosud odmítá nést zodpovědnost za své oběti. Pro tento stát je EXPO 2000 skvělou příležitostí ukázat lidem svou přívětivou, ale vládnoucí tvář. Pavilon Německa má být uprostřed areálu EXPO - Německo, střed světa?

EXPO 2000: Jdeme tu show zkazit! 27.5. - 4.6. - Týden akcí proti EXPO 2000

Společně to dokážeme! Máte mnoho možností, jak vyjádřit svůj odpor. Blokádami vchodů a silnic vedoucích na EXPO, spontánními pouličními slavnostmi, pouličním divadlem, útokem na symboly kapitalismu a ovládání v Hannoveru... Jen užívejte svou fantazii! Vzpomeňte si na 30. listopad 1999 v Seattlu: ačkoliv tam byla obrovská policejní síla, lidem se podařilo úspěšně zablokovat zahájení konference WTO spoustou různých akcí. V době okolo 1.6. bude v Hannoveru mnoho táborů a informačních míst odporu proti EXPO 2000. Pokud nepřijdete do Hannoveru, pamatujte, že EXPO 2000 je mezinárodní akce. Jakákoliv akce proti nátlakovým a vykořisťujícím projektům může být symbolicky spojena s bojem proti EXPO 2000. A pro nás není cílem boje proti EXPO 2000 pouze samotná akce v Hannoveru. Je to rovněž další krok k vytvoření sítě emancipačních akcí a diskusí proti kapitalistickému světovému ekonomickému systému.
 
zpět