Soudní projednávání zákazu demonstrace

12. 5. 2000
(ke stažení jako rtf)


zpět

V úterý 16. 5. 2000 proběhne od 13.00 hod. (místnost č. 204, II. patro - Ovocný trh) soudní projednání odvolání proti rozhodnutí obvodního úřadu o zákazu konání demonstrace dne 25. 9. 2000. Opravný prostředek proti rozhodnutí Obvodního úřadu MČ Praha 2 ze dne 3. 3. 2000 podal svolavatel shromáždění Ondřej Slačálek. Demonstrace byla svolána za účelem "požadovat oddlužení zemí třetího světa především v kontextu se zářijovým výročním zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze, za předpokládané účasti 500 lidí.

Přestože na nám. Míru (místo plánované akce) běžně probíhají větší veřejná shromáždění, tato demonstrace byla zakázána. Domníváme se, že se tak stalo v rozporu se zákonem a především z politických důvodů. Zákazem došlo k porušení ústavního práva na pokojné shromažďování, formulovaného především v čl. 19 Listiny základních práv a svobod, jakož i k porušení principu rovnosti. To byl také důvod, proč svolavatel podal v zákonné lhůtě opravný prostředek k Městskému soudu proti výše zmíněnému rozhodnutí. Bližší informace může na místě poskytnou svolavatel, nebo zástupci INPEGu.

Iniciativa proti ekonomické globalizaci - Praha 2000
Informace: Alice Dvorská, tel.: 0604/556 309