55 LET ÚTLAKU: 1960-1969
MMF A SVĚTOVÁ BANKA PODPORUJÍ VOJENSKÉ REŽIMY A KORUPCI NA ÚKOR LIDSKÝCH PRÁV

14. srpna 2000
(ke stažení jako rtf)


zpět

Iniciativa proti ekonomické globalizaci (INPEG) pro veřejnost předvedla pomocí pouličního divadla, jak se lidé v zemích po celém světě stávají oběťmi politiky Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky prostřednictvím jejich půjček.

Ve třech uplynulých dekádách sehrály MMF a SB hlavní úlohu při šíření korupce, chudoby, vojenských režimů a hromadného porušování lidských práv. Mnoho vlád, mezi jinými Chile, Indonésie, Guatemala, Rusko, Venezuela a Indie, užívalo zdrojů od MMF a Světové banky nejen k financování vojenského vybavení namísto pomoci vlastním lidem žijícím v chudobě, ale také toto vybavení použilo k potlačování různých skupin obyvatel či k udržení politické moci.

Na jednom z nejrušnějším míst v Praze INPEG upozorní na souvislosti mezi těmito globálními finančními institucemi, vládami a ozbrojenými silami. Několik obyčejných lidí čekalo na autobusové zastávce na Václavském náměstí, ale autobus stále nepřijížděl. Když začínali mít obavy, objevily se MMF a Světová banka, aby jim pomohli vyřešit jejich starosti. Lidé se institucím svěřili s tím, že potřebují práci, vzdělání, zdravotní péči, jídlo a bydlení. Po tomto rozhovoru MMF a Světová banka slíbily vyřešit všechny problémy a vytvořit "svět prostý chudoby". Lidé tedy čekali dále, když nakonec místo autobusu přijel tank. Voják z tanku se pohrdlivě smál lidským potřebám, zatímco je obrazně přejel svou novou výzbrojí za peníze od MMF a Světové banky, kterou však v konečném důsledku zaplatili obyvatelé jeho země.

Politika MMF a Světové banky způsobuje, že se obyčejní lidé obrovsky zadluží půjčkami, které mají podplatit vlády. Aktivistka INPEGu, Chelsea Mozen, uvedla, že "toto nezodpovědné poskytování půjček končí situacemi podobnými Východnímu Timoru, kde byli v letech 1997-1999 lidé zabíjeni puškami, které budou muset MMF a Světové bance splácet zbývající potomci mrtvých po celé generace. Tento jev se neomezuje jen na Východní Timor, je velice smutné, že podobně se tomu děje po celém světě".

Pro získání interview s organizátory, odborníky, aktivisty a dalšími, kontaktujte prosím: 420 604 556309