Stanovisko ke kolaudaci Kongresového centra Praha

15. 5. 2000
(ke stažení jako rtf)


zpět

V pondělí 15.5.2000 byla zahájena kolaudace přestavby Kongresového centra v Praze, v němž by se v září tohoto roku mělo konat prestižní výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Iniciativa proti ekonomické globalizaci - Praha 2000 (INPEG) bude na místě přítomna s informačními materiály od 15.oo, aby se snažila poskytnout veřejnosti a zejména místním občanům alternativní informace o důvodech celé rekonstrukce, tedy o chystaném zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Skupiny Světové banky.

Rekonstrukce si vyžádala 2,8 miliardy českých korun, na niž stát přispěl garancí na úvěr ve výši dvou miliard korun pro a.s. Kongresové centrum. Vlastní zasedání přijde na dalších minimálně 935 miliónů korun, velkou část této sumy poskytne Česká národní banka a stát - tedy daňoví poplatníci.

Tyto výdaje považujeme za zbytečné a nepatřičné vzhledem k tomu, že se Česká republika a její vláda stále potýká s finančními problémy v sociální, kulturní a ekologické oblasti. Obyčejní lidé, kteří svými daněmi výrazně přispěli k umožnění summitu světové finančnické elity, nebudou mít z tohoto zasedání žádný prospěch. Vláda a její zmocněnec pro zářijový summit Zdeněk Hrubý argumentují návratností těchto prostředků a zvýšením politické a ekonomické prestiže České republiky v zahraničí.

Česká republika přitom na postupy doporučené MMF a Světovou bankou ošklivě doplácí. Překotná privatizace znamenala podhodnocený prodej velké části státního majetku, který se dostal do neprůhledných vlastnických vztahů a mnohdy přímo do rukou podvodníků a "tunelářů". Liberalizace obchodu, která zlikvidovala řadu podniků v tvrdé konkurenci s nadnárodními giganty zasahuje celá odvětví a v důsledku znamenala rapidní zvýšení nezaměstnanosti. Deregulace cen pak výrazně zhoršila životní podmínky milionů lidí v celé republice. Další dodržování rad MMF a Světové banky by pak mohlo pro ČR skončit opravdovou katastrofou, neboť by ji vydalo na milost a nemilost zahraničním investorům a nadnárodním korporacím. Ty jsou jednak bezohledné k životnímu prostředí a sociálním aspektům, ale hlavně budou v dlouhodobé perspektivě patrně přesouvat své výroby do chudších zemí s levnější pracovní silou, což bude v důsledku znamenat zánik místní výroby a ohromné zvýšení nezaměstnanosti.

Mezinárodní měnový fond a Světová banka nejsou žádné dobročinné organizace usilující o eliminaci chudoby v rozvojových a postkomunistických zemích, ale jedny z hlavních představitelů globalizovaného volnětržního systému, jejichž politika prohlubuje mj. i sociální nerovnost. Dokazují to také nedávná doporučení Světové banky na omezení tzv. mandatorních výdajů. Jedná se zejména o důchodové a nemocenské pojištění, ostatní sociální dávky, dávky sociální péče prostřednictvím územních orgánů, pasivní podporu v nezaměstnanosti, platby státu do zdravotního pojištění a na podporu stavebního spoření. Mezinárodní měnový fond se v podobném smyslu vyjádřil již v polovině minulého roku, kdy se vyslovil pro širší využívání daně z přidané hodnoty a zvýšení věku pro odchod do penze.

Politika MMF a SB, charakterizována hesly "privatizace, deregulace, liberalizace", má negativní následky po celém světě. Nejde jen o africké, latinskoamerické či asijské země "třetího světa", které jsou sociální a ekologickou devastací způsobenou z velké části právě těmito institucemi postiženy nejvíce. Např. v Jugoslávii tlačily na splacení zahraničních dluhů a vnucoval drastickou sociální politiku, což byla jedna z příčin zničující války.

Domníváme se, že by výše zmiňované prostředky byly daleko smysluplněji využity např. pro výstavbu levných bytů pro méně majetné vrstvy obyvatelstva nebo pomoc nezaměstnaným, zdravotně postiženým, studentům, svobodným matkám či jinak znevýhodňovaným skupinám obyvatelstva.

Jsme si vědomi toho, že takový příspěvek státu palčivou sociální situaci nevyřeší a že její příčiny jsou daleko hlubší. Za výsměch ale považujeme finančně neobyčejně náročnou organizaci prestižního zasedání dvou institucí, které svou politikou znatelně přispívají ke tvorbě těchto problémů.

Iniciativa proti ekonomické globalizaci - Praha 2000 je otevřenou iniciativou, která zastřešuje co nejširší spektrum ekologických, sociálních, anarchistických a levicových skupin. Chceme vyjádřit svůj nesouhlas s pražským zasedáním MMF a Světové banky, i se samotnou politikou těchto institucí, stejně jako se současným neutěšeným stavem světa, který spoluzpůsobují. Chceme vyzvat k hledání alternativ, za něž nechápeme ani diktát finančních oligarchů, ani nějaký silný represivní režim v rámci národních států či nadnárodních celků. Spojuje nás přesvědčení, že problémy dnešní doby si vyžadují posílení participace co nejširší veřejnosti na všech úrovních rozhodování a řešení skutečných problémů nikoli z Kongresových či jiných center, ale přímo lidmi, kterých se týkají.

Iniciativa proti ekonomické globalizaci - Praha 2000
Informace: Alice Dvorská, tel.: 0604/556 309