INPEG uspořádal akční kemp

16. září 2000
(ke stažení jako rtf)


zpět

Od čtvrtka 14. do pondělí 18. září se v Dolním Slivně koná Akční tábor Iniciativy proti ekonomické globalizaci (INPEG). Je pořádán pro české i zahraniční aktivisty, kteří se chtějí podílet na přípravě demonstrací proti zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové Banky v Praze. Akční kemp je důležitou součástí příprav na politicko kulturní protest, který se odehraje v Praze od 21. do 28. září.

Aktivisté mají možnost zde projít několika tréninky počínaje zdravotnickým, zaměřeným na pomoc zraněným a základní zdravotnické schopnosti, přes mediální, který je připraví např. na rychlé reakce v případě dotazů, až po tréninky nenásilných blokád, slaňování apod. Důležitou součástí kempu jsou kreativní workshopy, zaměřené na výrobu loutek, transparentů, nácvik pouličních divadelních představení a další umělecké aktivity, které na demonstracích nastavují zrcadlo strnulosti nadnárodních finančních institucí a vytvoří v ulicích přehlídku kreativity obyčejných lidí.

"Jsem zde proto, že se chci podílet na demonstracích proti MMF a Světové bance. Považiji za své právo a povinnost, vyslovit se proti zvůli nadnárodních finančních institucí, a považuji za své právo se na nenásilné protesty připravit společně s jinými lidmi, což děláme zde na Akčním kempu. Nikdo se zde nechystá na jakékoliv násilí, nepřipravuje žádné zbraně a podobně. To je holý nesmysl. Jsme normální mírumilovní lidé," říká účastník tábora.

INPEG razantně odmítá jakékoliv spekulace o přípravě násilných forem protestu. Takové informace jsou zpravidla dílem policie či jiných státních orgánů, které se tímto způsobem, snaží o diskreditaci legitimního protestu a připravují si prostor pro represivní postupy proti aktivistům.

kontakt: Alice Dvorská, tel.: 0604/556309, Viktor Piorecký, tel.: 0604/913925