Vznikla Iniciativa proti ekonomické globalizaci

28. 3. 2000
(ke stažení jako rtf)


zpět

Ve dnech 26.-29. září 2000 se do Prahy sjede na dvacet tisíc účastníků výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Skupiny Světové banky (SB). Delegáti zde budou diskutovat o budoucí politice obou institucí, jejich dosavadních úspěších i neúspěších i o případné reformě. Na toto zasedání se chystá kriticky zareagovat celá řada jednotlivců, skupin i organizací, které nesouhlasí s aktivitami globálních finančních institucí a nevěří, že rozhodování o budoucnosti světa může být vedeno způsobem, který doposud v mnoha oblastech světa selhal a který nebere žádné ohledy na skutečné potřeby lidí. Tyto skupiny se tovněž domnívají, že reformy, o kterých se snad bude rozhodovat, nemohou být jakkoliv účinné.

Jako nástroj komunikace a koordinace těchto skupin vznikla Iniciativa proti ekonomické globalizaci - Praha 2000 (INPEG). K jejímu charakteru a názorům viz Stanovisko. Mezi hlavní aktivity, které proběhnou v průběhu kampaně proti zasedání MMF/SB a vyvrcholí v září, patří akce zaměřené na informování veřejnosti o negativních důsledcích politiky MMF a SB, o skutečných dopadech jejich programů na země třetího světa i střední a východní Evropy, dále nenásilné demonstrace, mítinky a happeningy a přehlídka dokumentárních filmů o MMF/SB. Zároveň připravujeme i Festival umění a odporu, jehož součást bude i kontrasummit, fórum za účasti intelektuálů a aktivistů z celého světa, kde by měly být jasně formulovány budoucí alternativy ke globálním institucím typu MMF, SB či Světové obchodní organizace (WTO).

Panelovou diskusi k zasedání MMF a SB, která proběhne dne 28.3. 2000 na FSV UK v Praze, považujeme za součást mediální strategie a public relations brettonwoodských institucí. Prostřednictvím těchto akcí se snaží vytvořit před zasedáním v září pozitivní image před veřejností. Jejic hskutečná politika i způsob rozhodování však nesvědčí o snaze o dialog s oponenty. Podobné aktivity navíc vnímáme jako pokus o to vnést rozkol mezi jejich kritiky a rozdělit je před veřejností na přijatelné (konsenzuální) a nepřijatelné (radikální) směry. INPEG žádné takové štěpení nepřijímá a hodlá vystupovat jako koordinační a komunikační nástroj různých skupin. Z tohoto důvodu se členové INPEGu nehodlají účastnit panelové diskuse. Jako přijatelný kompromis však považujeme umožnit účast na diskusi Ericovi Toussaintovi z Belgie, který na pozvání INPEGu za tímto účelem přijel do České republiky. Eric Toussaint je autorem knihy Your Money or Your Life. The Tyranny of Global Finance a je předsedou belgické Komise pro anulaci dluhu třetího světa. Vydává list Les Autres Voix de la Planéte a je spolupracovníkem listu Le Monde Diplomatique. Je rovněž spolueditorem sborníku IMF/WB/WTO: The Free Market Fiasco.

Iniciativa proti ekonomické globalizaci - Praha 2000
Informace: Alice Dvorská, tel.: 0604/556 309