Privatizace Karlova mostu:
Realita nebo fikce?

28. srpna 2000
(ke stažení jako doc)


zpět

PRAHA - Iniciativa proti ekonomické globalizaci (INPEG) pokračuje v kampani "55 let útlaku stačí" třetím happeningem, který má za úkol upozornit na problematiku Programů strukturálních úprav (Structural Adjustment Programmes - SAPs), poprvé implantovaných na konci sedmdesátých let. Happening se odehrál před Karlovým mostem který posloužil jako nezbytná rekvizita, poukazující na to, že kritizované praktiky se mohou dotknout místních lidí. Při happeningu aktivisté zahráli situaci, kdy fiktivní soukromá zahraniční firma Goldman Landmarks koupila práva na Karlův most. Pod záminkou rozšíření kulturních a společenských aktivit, které navyšují náklady na provoz mostu, se tato firma rozhodla vybírat poplatky za každý vstup na most.

Mezinárodní měnový fond i Světová banka podmiňují své půjčky tzv. Strukturálními programy úprav (SAPs). Ty jsou charakteristické liberalizací hospodářství (privatizace, deregulace) devalvací měny, škrty v sociálních výdajích, zdravotnictví, školství a ochraně životního prostředí, zvyšováním daní a celkové zaměření ekonomiky na vývoz a napojení na globální trhy. Vliv SAPs na život lidí ilustruje nejlépe Afrika. Zde dochází ke 40% světové dětské úmrtnosti, milióny drobných farmářů přišly díky tlaku MMF na škrty ve výdajích do zemědělství o živobytí a necelých 40% populace trpí podvýživou. Jedním z hlavních cílů SAPs je také privatizace veřejných služeb.

Následkem SAPs byly např. v Senegalu (1990) sníženy výdaje na zdravotnictví na 2,3% HDP, přestože Světová zdravotnická organizace doporučovala alespoň 9%. Mezi lety 1988 a 1993 tak vzrostla úmrtnost matek při porodu o 63%. Nejen že jsou SAPs ordinovány bez ohledu na lidí, ony ale nesplňují ani cíl rozvoje. Reálné příjmy na osobu v subsaharské Africe vzrostly mezi lety 1960-1980 o 34%, zatímco po zavedení SAPs, mezi lety 1980-2000, se snížily o 20%. Známý je případ privatizace telekomunikací v El Salvadoru, kdy se privatizovala prosperující společnost a v rámci "předprivatizačních" opatření bylo propuštěno 72 odborových předáků, kteří reprezentovali s prodejem nesouhlasící vetšinu. SAPs mají tedy za následek i porušování přirozených pracovních práv.

Zdroj informací: 50 Years Is Enough! Network, www.50years.org, Center for Economic Policy Research a další