Světová banka nezvládá odstraňování chudoby
K návštěvě prezidenta Světové banky v ČR dne 31.5.2000 James D. Wolfensohna
30. 5. 2000
(ke stažení jako rtf)


zpět

Jedním z nejviditelnějších výsledků aktivit Světové banky je zhoršování situace v sociální oblasti na celém světě. S tvrzením představitelů této finanční instituce o úporné snaze zmírňovat chudobu se neshodují konkrétní výsledky jejich politiky. Začátkem tohoto měsíce doporučila tato banka české vládě omezení sociálních výdajů, což by mělo přispět ke snížení rozpočtového schodku. Konkrétně se jedná o redukci sociálních dávek, omezení předčasných odchodů do důchodu a zbrždění valorizace důchodů. Staří lidé tedy nebudou automaticky dostávat více peněz se zvyšující se inflací a rostoucími životními náklady, ale jejich životní úroveň by podle doporučení Světové banky měla stagnovat či dokonce klesat.

"Návštěvu spojenou s jeho přednáškami považujeme za populistickou vzhledem k dosavadní špatné sociální politice, kterou Světová banka provádí," říká tiskový mluvší Iniciativy proti ekonomické globalizaci - Praha 2000 Ivo Bělohoubek.

Obdobná je situace ve Třetím světě. Banka stále zdůrazňuje svůj boj proti AIDS, vzrůstající chudobě a sociální nerovnosti. Například v roce 1994 směřovalo pouhých 14% jejích půjček do oblasti zdravotnictví a vzdělávání, ostatní šly na nákladné projekty na výstavbu infrastruktury, velkých vodních děl, těžařské práce apod., ze kterých obyvatelé chudých států v dlouhodobém měřítku nemají žádný užitek. Situace se od této doby rétoriku představitelů této instituce významně nezměnila.

Iniciativa proti ekonomické globalizaci - Praha 2000
Informace: Alice Dvorská, tel.: 0604/556 309