Co je INPEG?

Naše Iniciativa je otevřenou platformou všech svobodomyslných jednotlivců a skupin při zachování jejich programové autonomie. Nejde tedy o nějakou pevnou hierarchickou strukturu s jednotným ideovým názorem. Přesto se pokoušíme o vzájemný respekt a hledáme to, co nás spojuje, než co nás rozděluje. Neusilujeme o politickou moc a odmítáme být spojováni s jakoukoli politickou stranou.

Hlavním smyslem činnosti Iniciativy v roce 2000 je u příležitosti 55. zasedání Rad guvernérů Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Skupiny Světové banky (SB) poskytování informací, komunikace a koordinace různorodých nenásilných občanských aktivit během roku, a to zejména v září, proti negativním důsledkům politiky obou uvedených institucí. Tato její činnost se dotýká jak samotného autonomního hnutí uvnitř, tak veřejnosti, sdělovacích prostředků či politiků navenek.

Instituce jako MMF a SB jsou pro nás symbolem ekonomické globalizace, tj. procesu, v němž se ekonomický vliv nadnárodních institucí a korporací stává silnější, než politický vliv řady demokratických států světa, procesu, kdy ekonomické rozhodování několika mocných dalekosáhle a bezohledně ovlivňuje způsob života milionů lidí i stav samotné přírody na Zemi.

Chceme, aby naše stránky informovaly:

  - o příčinách a důsledcích ekonomické globalizace, zejména o činnosti MMF a SB, zajímají nás takové fenomény jako dichotomie bohatství a chudoby, moci a bezmoci, centra a periférie apod.,
  - o myšlenkových proudech a cestách vedoucích k účinné změně tohoto stavu, neboť ten je v zásadním rozporu s trvalou udržitelností života,
  - o tom, že i v našem státě existují skupiny a jednotlivci, kteří nejsou spokojeni se stávajícím stavem a nabízejí cestu, jak je možné se pokusit ho společně změnit,
  - o akcích u nás i ve světě, při nichž se může každý sám a bez cenzury dovědět, proč je nutné se angažovat proti rozpínavosti státní moci a privátní sféry, která si postupně zabírá "veřejný prostor a svobodu jednotlivců",
  - o vytváření společného hlasu kritiky a odporu, který s jeho sílící rezonancí nebude možné už ignorovat či bagatelizovat, neboť se stane "vodou, která sice s nikým nezápolí, přesto ale vítězí".

Hlavně však chceme, aby se tyto stránky staly místem pro otevřenou komunikaci mezi podporovateli a členy naší platformy a širokou veřejností. Jedině vzájemnou diskusí lze dojít na prahu 21. století ke změně přístupu člověka k sobě samému i k přírodě, jejíž je a bude součástí.