Základní stanovisko
Iniciativy proti ekonomické globalizaci - Praha 2000 u příležitosti pražského zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu

(ke stažení ve formátu rtf)


Česky | Deutsch | English | Español | Français | Português   


Na dvacet tisíc světových bankéřů, ekonomů a finančníků přijede ve dnech 26. - 28. září 2000 do Prahy, aby se zde zúčastnili 55. výročního zasedání Skupiny Světové banky (SB) a Rad guvernérů Mezinárodního měnového fondu (MMF). Prestižní akce světové ekonomické elity, první svého druhu ve střední a východní Evropě, má zcela zásadní význam. Delegáti se zde sejdou, aby navrhli schéma úplného rozšíření liberalizace světové ekonomiky, kterou vydávají za prostředek k vyřešení problémů kdekoli na světě.

Tento názor však nesdílíme. Ekonomickou globalizaci i politiku SB a MMF naopak považujeme za jednu z hlavních příčin vážných problémů současného světa, nikoli jako naději pro trpící většinu lidstva či jako šanci na zastavení destrukce životního prostředí. Toto zasedání je naopak výzvou všem, kterým není současný stav světa lhostejný. MMF a SB jej totiž svojí politikou již více než 50 let negativně ovlivňují. V této souvislosti připomínáme, že zasedání si vyžádá nejméně 600 milionů korun z našich daní, kterých je potřeba v sociální sféře, zdravotnictví, školství, ochraně životního prostředí atd.

V procesu ekonomické globalizace, který představuje odstraňování vlivu státu na volný pohyb nadnárodního kapitálu, hrají obě instituce skutečně klíčovou roli. Svou ekonomickou politikou otevírá MMF i SB a její skupiny rozvojové země (za něž považují podle míry HDP též Českou republiku) zahraničním investorům a jejich spekulantským záměrům. MMF i SB přitom přiznávají že se řídí pouze ekonomickými kritérii a ochotně tedy podporují různé diktátorské režimy. Není divu, samy tyto instituce totiž demokratické nejsou - podíl na rozhodování v nich se řídí množstvím vložených peněz podle zásady "kolik dolarů, tolik hlasů".

V rámci programů strukturálních úprav (Structural Adjustment Program - SAP´s) MMF a SB tvrdě určují pravidla hry při poskytování půjček rozvojovým zemím: podmiňují je deregulací, liberalizací a privatizací. Tyto úpravy posilují pozici nadnárodního kapitálu, postavení většiny obyvatel rozvojových zemí ale ještě dále zhoršují. Omezení sociálních a ekologických pravidel (která by investorům "překážela") a škrty ve veřejných výdajích mají za následek nedostupnost zdravotnictví a vzdělání, prudké zvyšování cen základních potřeb, propouštění, nezaměstnanost a omezování odborových práv.

Zvlášť ničivé jsou dopady na zemědělství, kde je likvidována výroba zaměřená na místní soběstačnost a země jsou tlačeny k pěstování monokultur na vývoz, což způsobuje nedostatek potravin, v některých státech také hladomory. Tragické jsou též dopady činnosti MMF a SB na životní prostředí - megalomanské projekty SB mají za následek likvidaci lokálních ekosystémů a také nucené přesídlování milionů lidí.

Hlavním cílem těchto programů je umožnit vstup zahraničního kapitálu spekulativní povahy, který ve skutečnosti nepřispívá k tvorbě žádných hodnot. V jednotlivých zemích pouze využívá absence sociálních a ekologických pravidel, ovládá trhy a likviduje i celá průmyslová odvětví. Politika vnucovaná MMF a SB tak většinou ke slibovanému ekonomickému růstu nevede. Jedinou stopou po ní zůstává dluh a aby ten dále nerostl, jsou jednotlivé země nuceny platit značné částky alespoň na umořování úroků z něj. Neupřímné a nepřesvědčivé je pak argumentování přílivem zahraničních investic.

Zhruba 40 tisíc příslušníků finanční oligarchie dnes kontroluje 80 % světového obchodu. Majetek dvou stovek nejbohatších je vyšší, než společný příjem 41 % světové populace. Přes 250 milionů dětí na světě musí v nelidských podmínkách pracovat kvůli přežití. Asi 17 milionů dětí každý rok umírá na lehce vyléčitelné nemoci. Taková podoba současného světa však není nevyhnutelná - je pouze logickým následkem uspořádání, v němž je zvyšování zisku těch nejbohatších jedinou respektovanou hodnotou.

Nemyslíme si, že se tomuto stavu lze postavit jen lobbyingem u institucí typu MMF či SB. Daleko více klademe důraz na hnutí zezdola, na němž se podílí různorodé skupiny jako jsou odbory, nezaměstnaní, malí rolníci či bezzemci, ekologické iniciativy, radikálně demokratické politické organizace a další. Nalezení alternativy ke stávajícímu společenskému modelu je podle nás naléhavou potřebou. Věříme však tomu, že proti globalizaci nelze postavit ochranářskou politiku státu, který již ostatně ukázal, jak ochotně nadnárodním korporacím podléhá. Domníváme se, že alternativou je společnost založená ne na zisku několika, ale na skutečných potřebách společnosti, na hodnotách solidarity, vzájemné pomoci a trvale udržitelného způsobu života.

Přestože na hlubší příčiny současných vážných světových problémů a koncepty jejich řešení zastáváme rozdílné pohledy, zářijové zasedání SB a MMF považujeme za výzvu tak naléhavou, že jsme založili platformu Iniciativu proti ekonomické globalizaci - Praha 2000. V žádném případě nejde o novou organizaci s vlastním programem, ale o demokratický nástroj vzájemné komunikace a koordinace mezi různými skupinami, které se chystají na zasedání SB a MMF reagovat. Měla by napomoci širší propagaci akcí, které tyto skupiny pořádají. V jejím rámci chceme společně některé manifestační, osvětové i kulturní akce uspořádat. Hlavní z nich by měl být i kontrasummit, na němž by se diskutovaly konkrétní škodlivé aspekty ekonomické globalizace a hledání alternativ k tomuto procesu.

Iniciativa proti ekonomické globalizaci - Praha 2000 je otevřena všem svobodomyslným jednotlivcům i skupinám, které se chtějí k výročnímu zasedání MMF a skupin SB vyjádřit. Nabízíme tuto iniciativu jako prostředek, který za zachování programové autonomie různorodých skupin ještě více zesílí jejich hlas. Obdobná zasedání institucí ekonomické globalizace se setkávají se stále silnějším odporem široké veřejnosti. Ten musí zaznít i v Praze. Proti globalizaci kapitálu postavme globalizaci solidarity.

Podporu či souhlas se Základním stanoviskem Iniciativy proti ekonomické globalizaci - Praha 2000 lze učinit prostřednictvím e-mailové adresy antimmf@hotmail.com. Uvítáme i sdělení o formě spolupráce a pomoci, včetně šíření tohoto stanoviska.

V Praze, dne 1.3.2000
Iniciativa proti ekonomické globalizaci - Praha 2000

nahoru   


Kdo podporuje Základní stanovisko (stav ke 20. 6. 2000):
 
Autonomní skupina Brandýs nad Labem
Československá anarchistická federace
Iniciativa na podporu EZLN (Zapatovy armády národního osvobození), Brno
Kunvaldská alternativa, Kunvald
Společnost 2000, Brno
Socialistická solidarita, Praha
Wera, Brno
Za Matku Zemi, Brno
Země především!, Praha

Chcete-li se připojit, napište!

nahoru